HOTLINE

E-mail: cg_hl(at)corageo.sk
Tel.: +421 52 285 14 01

Aktuality

Archiv noviniek

25.06.2015

CG mobilePTIS, verzia majster

Komfortná aplikácia do terénu.[viac]

27.05.2015

Nový priestor na komunikáciu s občanmi cez portál CG eGOV

Nová, šikovná webová aplikácia na rýchle a jednoduché nahlásenie občianskej pripomienky.[viac]

22.04.2015

Dokonalý prehľad o optickej sieti

Prinášame Vám nové riešenie zaoberajúce sa výstavbou a prevádzkou optických a metalických sietí, prípadne súvisiacich základňových staníc mobilných operátorov. Šikovná aplikácia je rozšírením geografického informačného systému CG...[viac]

20.03.2015

Elektronický obeh dokumentov

Nový pohľad na efektívnosť procesov na Vašom úrade.[viac]

23.02.2015

Čo chystáme pre zákazníkov

Aj tento rok pre zákazníkov zo segmentu mestských a obecných úradov pripravujeme metodické stretnutia zamerané na novinky našich softvérových riešení a prezentácie funkčností jednotlivých modulov. Aktuálna novinka, on-line...[viac]

23.01.2015

Stavy vodomerov priamo do tabletov

Naša spoločnosť priniesla na trh nový produkt z rady mobilných riešení určený vodárenským spoločnostiam. [viac]

Vybrané produkty

Všetky produkty

Informačné technológie pre samosprávu

CG ISS CG GISAM CG eGOV

Informačné technológie pre priemysel

VGIS CG PTIS CG MIS CG DIS CG SRTD CG ZISTH