CG HELPDESK HOTLINE

Informačný systém samosprávy CG ISS

Informačný systém samosprávy CG ISS

je komplexné, modulárne softvérové vybavenie pre chod mestských a obecných úradov. Pokrýva celú agendu úradu a odstraňuje duplicitu, pretože systém využíva iba jednu databázu. Skladá sa z niekoľkých navzájom prepojených evidenčných, ekonomických, administratívnych a geografických modulov.

Zaujal vás tento systém? Ak máte ďalšie otázky alebo by ste si chceli produkt vyskúšať, pokojne nás kontaktujte.