CG HELPDESK HOTLINE

Zákaznícky informačný systém pre tepelné hospodárstvo CG ZISth

Zákaznícky informačný systém pre tepelné hospodárstvo CG ZISth

Riešenie je podstatným prvkom systémovej infraštruktúry. Slúži na evidenciu zákazníkov a iných dôležitých evidencií vo vzťahu k zákazníkom. Kvalitná úroveň riadenia vzťahu so zákazníkmi je u všetkých distribučných spoločností určujúcim faktorom ich spokojnosti.

Informačný systém je určený pre podporu procesov v prostredí výrobných a distribučných teplárenských spoločností.

 

Nosným pilierom v CG ZISTH, používanom v teplárenstve, je kvalitný zdroj informácií v podobe rôznorodých evidencií, jednoduchých nástrojov pre odpočet, rozúčtovanie a následnú fakturáciu tepla, vrátane bilancovania údajov.

Zaujal vás tento systém? Ak máte ďalšie otázky alebo by ste si chceli produkt vyskúšať, pokojne nás kontaktujte.