CG HELPDESK HOTLINE

O spoločnosti

Silný partner na trhu

Počas nášho pôsobenia v odvetví informačných technológií sme zrealizovali viac ako 80 projektov. Máme zastúpenie v 6 krajských mestách, 30 okresných mestách a v mnohých mestách Slovenska. Naše riešenia sú naimplementované takmer vo všetkých vodárenských spoločnostiach na území Slovenska a v niektorých priemyselných a teplárenských spoločnostiach.

Portfólio produktov tvoria informačné systémy, geografické informačné systémy pre verejnú správu, správu sietí, priemyselné podniky a služby digitálneho mapovania.

Realizácia riešení je spojená s komplexnou ponukou služieb, ktorá zahŕňa analýzu stavu, návrh technického riešenia projektu, školenia, podporu pri prevode údajov a naplnení systému, poradenstvo a konzultačnú činnosť, technickú a metodickú pomoc, upgrade a update softvéru a ďalšie služby.

Od roku 2006 poskytujeme akreditované školenie na produkt Informačný systém samosprávy. Ministerstvom školstva Slovenskej republiky nám bolo udelené potvrdenie o akreditácii na vzdelávaciu aktivitu pre produkt Informačný systém samosprávy. Od roku 2016 realizujeme aj akreditované školenia pre produkt Dokumentačný informačný systém samosprávy.

Na základe individuálnych požiadaviek zákazníka vieme vytvoriť špecializované geografické informačné systémy a portálové riešenia, ktoré umožňujú prezentáciu a publikáciu dát prostredníctvom najmodernejších webových technológií. Pri návrhu riešení pre zákazníkov spolupracujeme s viacerými nadnárodnými partnerskými spoločnosťami na trhu informačných technológií. Na základe zmluvných vzťahov s partnermi aktívne rozvíjame spoluprácu a realizáciu projektov a obchodných prípadov.

Postupne rastieme

Na začiatku podnikateľskej činnosti ste nás mohli poznať pod názvom CORA LTJ, s. r. o., od 1. júna 2004 sa naše obchodné meno zmenilo na CORA GEO, s. r. o. Významnou udalosťou bola expanzia portfólia do softvérových riešení pre samosprávu a priemyselné podniky, v súvislosti s ktorou v roku 1995 vznikla nová pobočka v Kežmarku.

S nárastom počtu zamestnancov v roku 2003 bola presťahovaná kežmarská pobočka do väčších priestorov v Poprade, zároveň bola vytvorená nová pobočka v meste Bratislava. Od roku 2008 máme zastúpenie v mestách Martin a Nitra.

Systém manažérstva kvality

Systém manažérstva kvality našej spoločnosti je certifikovaný TÜV SÜD Slovakia s.r.o. podľa STN EN ISO 9001:2015,  STN EN ISO 14001:2015,  STN ISO 45001:2018.

Čerpanie nenávratného finančného príspevku

Projekt:

Vývoj modulov pre poskytovanie služieb zabezpečujúcich využívanie dát samosprávy

Cieľ:

Poskytnutie nástroja a zvýšenie efektivity tvorby a publikovania informácií a údajov, ktorými disponuje samospráva subjektom verejnej správy a samosprávy; automatizácia a zjednodušenie prístupu verejnosti k dôležitým údajom samosprávy, verejnej správy a inštitúcií.

Prijímateľ: CORA GEO, s. r. o.

Miesto realizácie projektov: CORA GEO, s. r. o., A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin

Nenávratný finančný príspevok: 189 271,04 EUR