CG HELPDESK HOTLINE

Správa a riadenie technickej dokumentácie CG SRTD

Správa a riadenie technickej dokumentácie CG SRTD

Slúži na správu, distribúciu, editovanie a automatizáciu činností spojených s archivovaním a publikovaním technickej a projektovej dokumentácie. Umožňuje rýchly prístup k aktuálnym a archívnym dokumentom.

Vlastnosti a funkcie CG SRTD

 • Oddelené riadenie registratúr
 • Prístupové práva používateľov
 • Skenovanie
 • Evidovanie nových záznamov
 • Vyraďovanie dokumentov
 • Vyhľadávanie údajov podľa definovaných kritérií
 • Vyhľadávanie prostredníctvom navigačného stromu
 • Kategorizácia dokumentov
 • Sledovanie aktuálneho umiestnenia dokumentu
 • Evidovanie zapožičaných spisov
 • Sledovanie verzií dokumentu
 • Tlač vyraďovacích a odovzdávacích zoznamov
 • Zohľadnenie organizačnej štruktúry organizácie
 • Úprava štruktúr a číselníkov (typy dokumentov, značky a pod.)
 • Prístup do databázy kontaktov (menné zoznamy a pod.)
 • Vytváranie tzv. protokolov – samostatné evidencie pre rôzne typy dokumentov – katalóg evidenčných čísel
 • Registratúrny plán

Zaujal vás tento systém? Ak máte ďalšie otázky alebo by ste si chceli produkt vyskúšať, pokojne nás kontaktujte.