CG HELPDESK HOTLINE

Odvetvia

Samospráva, rozpočtové a príspevkové organizácie

Priemysel, sieťové, energetické a telekomunikačné odvetvia

Multi-odvetvové riešenia

Samospráva

Séria produktov a ich modulov bola vyvinutá špeciálne pre samosprávy, a tak dokonale pokrýva väčšinu agend veľkých miest aj malých obcí. Jednotlivé produkty možno vzájomne prepájať tak, že vytvoria komplexný systém pre správu dát, dokumentov a služieb občanom.

Priemysel, sieťové, energetické a telekomunikačné odvetvia

Produkty pre tie spoločnosti, ktoré chcú spracovávať a využívať údaje o najrôznejších geografických objektoch a javoch. Pre komplexnosť naše riešenia zastrešujú aj oblasť ekonomiky, evidencie, dokumentácie, plánovania, reportovania, správy majetku a mnohých ďalších. Celé portfólio je aktívne vytvárané na základe presných metodológií, ktoré neustále zvyšujú kvalitu všetkých produktov.

Multi-odvetvové riešenia

V našom portfóliu máme riešenia, ktoré je možné po prispôsobení a nastavení použiť v mnohých odvetviach. Tieto riešenia už v súčasnosti používajú naši zákazníci z rôznych segmentov.