CG HELPDESK HOTLINE

Manažérsky informačný systém CG MIS

Manažérsky informačný systém CG MIS

Slúži na prezentáciu a evidenciu údajov vo vodárenskej spoločnosti. V Manažérskom informačnom systéme sa údaje v porovnaní s ostatnými informačnými systémami nenapĺňajú, ale len prezentujú.

Z technologického hľadiska je riešenie postavené na webovskej technológií NaTEC od spoločnosti CORA GEO, ktorá je určená na distribúciu údajov v prostredí intranet a internet.

Zaujal vás tento systém? Ak máte ďalšie otázky alebo by ste si chceli produkt vyskúšať, pokojne nás kontaktujte.