CG HELPDESK HOTLINE

Business Intelligence (CG BI) – rýchly prehľad o úrade

Business Intelligence (CG BI) – rýchly prehľad o úrade
15. júna 2023 pavololeksak

Platforma CG BI je určená pre manažment mesta a ponúka spôsob, ako údaje obsiahnuté v Informačnom systéme samosprávy správne analyzovať, pochopiť a zhodnotiť. Posunúť ich vypovedaciu schopnosť o úroveň vyššie. Obsahuje agregované údaje zhrnuté v tzv. dátových skladoch, ktoré sú prezentované v užívateľsky prívetivých zobrazeniach, ako sú tabuľky, grafy a rôzne ukazovatele.

Aktualizáciami softvérového riešenia CG BI o nové dátasety ponúkame získať obsiahlejší pohľad na mestský úrad. Výkonní pracovníci určite ocenia rozšírenie o stav cash-flow, ktorý umožňuje získať rýchli obraz o finančnom hospodárení úradu, ale aj o predpokladaných príjmoch a výdavkoch k určitému časovému obdobiu. Dátami z modulu Pokladňa publikovať grafické tabuľky pohybov v pokladni, týkajúcich sa stavu hotovostných a bezhotovostných platieb, cestovných príkazov a stravných lístkov. Prepojením s modulom Správne poplatky zobraziť evidencie správnych poplatkov podľa typov, rôzne štatistiky, či evidencie úhrad za správne poplatky.

Softvér ponúka spôsob na pochopenie aktuálneho stavu a zlepšenia procesov v rámci mestského úradu, ale aj interpretáciu údajov v reálnom čase alebo plánovaných výstupoch.

 Máte záujem získať viac informácií? Kontaktujte nás.