CG HELPDESK HOTLINE

Štartujeme so vzdelávacími aktivitami

Štartujeme so vzdelávacími aktivitami
12. februára 2024 pavololeksak

Ako to už býva zvykom, začiatok roka patrí prípravám na vzdelávacie aktivity, prostredníctvom ktorých nadobudnete teoretické a praktické vedomosti súvisiace s prácou informačných systémov z dielne CORA GEO.

Pre segment samosprávy sme sprístupnili plán Metodických dní a školení, ktorý nájdete po prihlásení v aplikácií CG HelpDesk. Už vo februári sa môžete tešiť na tému „Prezidentské voľby 2024“. Formou webinára budete oboznámení ako pripraviť mestský úrad na spracovanie agendy volieb z pohľadu softvérového zabezpečenia.  Ďalší webinár je určený pre personalistov, obsahom ktorého bude ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov za minulý rok, ale aj rôzne zlepšenia a návody, ako zefektívniť prácu v module Personalistika a mzdy.

Pre vodárenský segment sme pripravili kontrolné a metodické dni prezenčnou formou a online webináre. Ak máte záujem o novinky z oblasti geografického informačného systému a prevádzkovo -technického informačného systému, nenechajte si ujsť spojený Kontrolný deň CG GIS a CG PTIS. Okrem iného sa dozviete užitočné tipy a triky na zrýchlenie práce v spomínaných systémoch, ako aj informácie o dostupných integráciách.

Užívatelia Dokumentačného informačného systému sa môžu tešiť na Kontrolný deň CG DIS, ktorý ponúkne priestor na získanie informácií o novinkách a aktualizáciách v systéme a legislatívnych dopracovaniach. Nebude chýbať diskusia, účelom ktorej je výmena a zdieľanie poznatkov a skúsenosti s ostatných pracovníkmi zastrešujúcimi oblasť registratúry.

Sledujte aktualizáciu v CG HelpDesk a dozviete sa viac https://cghelpdesk.corageo.sk.