CG HELPDESK HOTLINE

Kontakt

Zákaznícka linka – HOTLINE

Telefonická podpora je dostupná na pevnej linke 052/285 14 01 alebo na mobilných zákazníckych linkách.

CG ISS – Správa, evidenčný podsystém 0903 911 677,  0903 910 558
CG ISS – Ekonomický podsystém
(podľa modulu)
DN, PO, EX, ER, EP, EB, EC  0910 158 195
MM, ZM, EU, DT  0910 156 146
PM, EO, EF, ET  0903 921 775
Elektronizácia a CG DISS  0903 758 643
0903 910 558
0903 911 677