CG HELPDESK HOTLINE

Dokumentačný informačný systém CG DIS

Dokumentačný informačný systém CG DIS

Písomnú dokumentáciu a registratúru budete môcť odteraz spravovať rýchlo, efektívne a v súlade s legislatívnymi normami.
Evidenciu písomnej dokumentácie už viac nemusíte vnímať ako otravnú byrokraciu. S reguláciou vzniku, obehu, využívania a ukladania všetkých dokumentov vám pomôže náš dokumentačný informačný systém.

Schvaľovanie dokumentov aj cez smartfón     CG mobile DIS

Aplikácia CG mobile DIS

Prišiel čas na opätovné zrýchlenie toku dokumentov vo vašej organizácii. 

Vďaka aplikácii pre smartfóny s OS Android si môžete údaje podliehajúce vášmu schváleniu kdekoľvek pozrieť a jednoduchým spôsobom ich schváliť alebo neschváliť.


 

Odsúhlasovanie záznamov

Rýchle vyjadrenia manažmentu, napríklad na služobné oznamy, požiadavky na nákup a opravy, záznamy odosielané do ÚPVS a iné.

Schvaľovanie faktúr

Schválenie či neschválenie faktúry kdekoľvek práve ste, vrátane zobrazenia príloh k faktúram a samozrejme samotnej faktúry.

Na nové dokumenty čakajúce na schválenie budete vždy pohodlne upozornený notifikáciou. Dokumenty sú evidované v desktopovom riešení CG DIS. V ňom sa definujú aj osoby, ktorých schválenie je pre posun v procese žiaduce.  Samotný proces schvaľovania je jednoduchý a intuitívny. Umožňuje pripojiť aj vaše slovné vyjadrenie k danej veci.

Zaujal vás tento systém? Ak máte ďalšie otázky alebo by ste si chceli produkt vyskúšať, pokojne nás kontaktujte.