CG HELPDESK HOTLINE

Geografický informačný systém pre teplárenské spoločnosti CG TGIS

Geografický informačný systém pre teplárenské spoločnosti CG TGIS

Vďaka nášmu geografickému informačnému systému získate prehľad o polohopise, výškopise a technickom pasporte všetkých objektov a zariadení. Tieto informácie môžete následne využívať napríklad pri evidencii a plánovaní revízií či evidencii a vyhodnocovaní porúch. Dáta zo systému vám tiež poskytnú vhodný podklad pre vyjadrenia k stavebným a rozkopávkovým prácam a poskytnú i možnosť premyslene plánovať prevádzkové a investičné činnosti.

Zaujal vás tento systém? Ak máte ďalšie otázky alebo by ste si chceli produkt vyskúšať, pokojne nás kontaktujte.