CG HELPDESK HOTLINE

Operatívny dispečing vodárenskej spoločnosti očami manažéra

Operatívny dispečing vodárenskej spoločnosti očami manažéra
27. apríla 2017 pavololeksak

Potrebujete mať správne údaje o aktuálnych prietokoch na vodovodnej sieti? Nevyhnutné informácie pre správne dispečerské rozhodnutie, či už o nariadení riešenia porúch, prípadne o kontrole meracích miest a zariadení? Práve Vám ponúkame nový modul Manažérskeho informačného systému s názvom Operatívny dispečing.
Pomocou šikovnej aplikácie získate rôzne výstupy, prehľady a analýzy údajov z meraní externých zdrojov vodárenských dispečingov. Za pomoci farebného odlíšenia rozdielov v nameraných prietokoch (porovnaním aktuálneho a minulého stavu) sa viete rýchlo zorientovať a identifikovať kritické alebo prekročené hodnoty prietokov na meracích miestach. Všetky údaje sa po konfigurácii napĺňajú automaticky, ručne sa nevypĺňajú, ani nekorigujú. Výhodou aplikácie je jej prepojenie na geografický informačný systém, čím získate vizuálny prehľad o meracích miestach. Určite oceníte aj možnosť získať sumarizáciu denných a mesačných údajov meraní, čím dostanete komplexnejší pohľad na vývoj jednotlivých prietokov.

Zaujímajú Vás ďalšie možnosti tejto šikovnej novinky, kontaktujte nás.