CG HELPDESK HOTLINE

CG BI – Business Intelligence, efektívna publikácia dát

Manažmentu a riadiacim pracovníkom spoločnosti ponúkame nový pohľad na dáta

CG BI – Business Intelligence, efektívna publikácia dát
23. januára 2023 pavololeksak

V súčasnej dobe obsahujú informačné systémy množstvo údajov, bola by škoda tieto dáta ďalej neanalyzovať a nezvýšiť ich vypovedaciu schopnosť. Manažmentu a riadiacim pracovníkom spoločnosti ponúkame nový pohľad na dáta prostredníctvom metód Business Intelligence. Moderný webový portál CG BI Business Intelligence obsahuje prehľadné metódy na spracovanie, analyzovanie a prezentovanie dát vo forme tabuliek a grafov.

 

Týmto spôsobom je možné spracovať dáta z mnohých tematických oblastí. Napríklad z modulu Údržba a modulu Dispečing Prevádzkovo-technického systému, čím umožňuje získať ekonomické prehľady o vývoji nákladov a výnosov, či rôzne výstupy technických dát o sieťach.

Publikáciou dát z geografického informačného systému CORA GEO je možné zobraziť údaje o objektoch sietí patriacich pod správu vlastníka softvéru. Webový portál ponúka okrem iného aj prehľadne znázornené manažérske výstupy z Dokumentačného informačného systému a registratúry.

Množstvo údajov obsiahnutých v jednotlivých softvérových riešeniach je v každej spoločnosti rôzne, rozsah a štruktúru webového portálu prispôsobíme vašim požiadavkám a prioritám.

Máte záujem získať komplexnejší pohľad  na vašu spoločnosť?  Kontaktujte nás.