CG HELPDESK HOTLINE

Sprístupnenie dát z IoT pre používateľov zákazníckeho portálu

Rozšírili sme oblasť publikovaných údajov v systéme CG ZIS portál o oblasť IoT dát

Sprístupnenie dát z IoT pre používateľov zákazníckeho portálu
3. augusta 2022 pavololeksak

V záujme priniesť aktuálne a čerstvé informácie vodárenskej spoločnosti cieľovým adresátom sme rozšírili oblasť publikovaných údajov v systéme CG ZIS portál o oblasť IoT dát.

Pomocou prepojenia IoT modulu v zákazníckom portáli je možné získať údaje o priebežných odpočtoch s ich číselným i grafickým zobrazením za posledných 30 dní, resp. v medziročnom porovnaní 2 rokov. Okrem iného integrácia zabezpečí aj zasielanie notifikácií a varovaní do portálu, ako napríklad pokles stavu batérie pod 25%, prítomnosť magnetického poľa dlhšia než 60 minút, chyby optického snímača, odstránenie senzora dlhšie než 60 minút a pod.

V prípade výpadku, či poruchy sú doručenými správami informovaní aj prevádzkoví zamestnanci, ktorí môžu vzniknutú situáciu okamžite riešiť. Publikovanie oznámení ocenia aj koncoví odberatelia, ktorí sú touto cestou oboznámení o výnimočných prevádzkových stavoch, akým je nadmerný prietok z dôvodu poruchy na vodovodnej prípojke a iné.

Uvedené prepojenie ponúka vodárenskej spoločnosti príležitosť pre rozšírenie komerčne poskytovaných služieb smerom k zákazníkom, ako aj na zhodnotenie a zdieľanie relevantných informácií širšiemu okruhu zamestnancov.

Chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás.