CG HELPDESK HOTLINE

Zákaznícky informačný systém pre vodné hospodárstvo CG ZISVH (CRM)

Zákaznícky informačný systém pre vodné hospodárstvo CG ZISVH (CRM)

Riešenie ZISVH bolo vyvinuté v prostredí slovenských správcov vodovodných a kanalizačných sietí. To prispelo k jeho obsahovej náplni i funkciám reflektujúce špecifiká a podmienky nášho regiónu. Evidenčne pokrýva predovšetkým riadenie vzťahu so zákazníkmi (CRM&billing). Je integrovateľný na informačné okolie správcu siete, či už ide o hlavný účtovný systém (ERP), bankové systémy (INKASO) alebo prepojenie na poštu (SIPO).

Zaujal vás tento systém? Ak máte ďalšie otázky alebo by ste si chceli produkt vyskúšať, pokojne nás kontaktujte.