CG HELPDESK HOTLINE

Online odpočet vody pre terénnych pracovníkov

Online odpočet vody pre terénnych pracovníkov
24. februára 2021 pavololeksak
aplikácia odpočty vody

Mobilná aplikácia CG mobile Odpočty slúži na efektívne odčítavanie vodomerov, priamo v teréne, bez pracného vypisovania papierových hárkov.

Prostredníctvom tejto šikovnej aplikácie v tablete alebo mobile môže odpočtár zaznamenávať údaje k danému odbernému miestu, ako napríklad stav odpočtu alebo rôzne poznámky, prípadne vyhotoviť a uložiť fotografiu daného merača vody s odpísaným stavom. Systém umožňuje pracovať v režime online – offline, t.j. ak sa terénny pracovník nachádza napríklad v šachte, kde nie je internetový signál dostatočne silný, je možné dané údaje zaznamenať do aplikácie. Pri opätovnom pripojení na internet sa dáta načítajú do systému.

CG mobile Odpočty je pre odpočtára nápomocný pri získaní užitočných informácií o neuhradenej pohľadávke za dodávku vodného a stočného, o priemerných spotrebách alebo nízkom odpočte na danom odbernom mieste. Výhodou pre pracovníčky z ekonomického oddelenia je zasielanie e-mailových notifikácií o ukončení odpočtov, na základe ktorých môžu spracovať odberateľské faktúry.

Chcete vedieť aké iné užitočné funkcie má táto aplikácia? Kliknite a dozviete sa viac.