CG HELPDESK HOTLINE

Aktuálna ponuka metodických dní

Aktuálna ponuka metodických dní
6. septembra 2019 pavololeksak

Pre správcov sietí mestských a obecných úradov sa koncom septembra uskutoční Metodický deň informatikov. Účastníci dvojdňového stretnutia sa dozvedia, aké zmeny v softvérových riešeniach nastanú v súvislosti s implementáciu noviel zákona o ISVS a eGovernmente. Nebudú chýbať ani informácie o elektronických formulároch, GOVNET uzle, či o aktuálnych dopytových výzvach.

Pre segment správcov inžinierskych sietí a priemyselných podnikov plánujeme Metodický a kontrolný deň CG DIS. Už začiatkom októbra budú používatelia Dokumentačného informačného systému okrem iného informovaní, ako efektívne využiť elektronický podací hárok. Dozvedia sa, ako postupovať pri schvaľovaní faktúr, záznamov, či zmlúv. Ako prvým budú prezentované novinky v riešení, dizajne a funkciách systému CG DIS. Užitočná bude aj výmena názorov a podnetov zákazníkov na aktuálne témy týkajúce sa spomínaného riešenia.

Neprehliadnite, už v septembri štartujeme inšpirujúce vzdelávacie aktivity.