CG HELPDESK HOTLINE

Aplikácia na odpočet spotreby vody

Mobilná aplikácia

CG mobileOdpočty

Aplikácia pre zariadenia so systémom Android slúži na on-line získavanie odpočtov vodomerov a ich zápis do zákazníckeho systému (CRM, ZIS). Určená je pre terénnych pracovníkov tzv. „odpočtárov“, vykonávajúcich odpisovanie stavu vodomerov na konkrétnych odberných miestach u zákazníkov vodárenskej spoločnosti prostredníctvom mobilných zariadení (mobilov alebo tabletov).

Základné funkcie mobilnej aplikácie

Zadávanie odpočtov so zobrazením histórie a uložených poznámok

Automatizované preverovanie a upozornenie na nezvyčajné odchýlky v odpočtoch

Evidencia a zobrazenie pomocných informácií pri vyhľadávaní vodomeru v teréne (napr. „medzi okrasnými kríkmi“ a pod.)

Upozornenie notifikáciou o nezaplatenej pohľadávke pri danom odbernom mieste

Odpočet priemerom – funkcia umožňuje vygenerovať priemer za určité obdobie

Operatívne filtrovanie odberných miest podľa výberovej podmienky

Prevzatie jednej alebo viacerých trás zo zakazníckeho informačného systému

Zoradenie odberných miest podľa poradia určeného zákazníckym informačným systémom

Grafické zobrazenie spracovaných a nespracovaných odberných miest

Práca v režime online aj offline, teda aj bez priamej dátovej konektivity

Prihlásenia používateľa na viacerých mobilných zariadeniach

Pripojenie fotografie k odpočtu

Zaujala Vás mobilná aplikácia pre odpočet spotreby vody priamo do mobilu alebo tabletu? Kontaktujte nás, my vám ju radi predstavíme.