CG HELPDESK HOTLINE

Konferenciu CORA GEO – CGIT máme úspešne za sebou

Konferenciu CORA GEO – CGIT máme úspešne za sebou
2. júla 2019 pavololeksak

Posledné dva májové dni patrili zákazníkom z radov miestnej samosprávy, informatikom, ale aj pracovníkom z oblasti vodárenských, sieťových a priemyselných podnikov. Konferencia CGIT sa uskutočnila v priestoroch hotela Chopok v Jasnej. Spoločné stretnutie bolo o to významnejšie, že práve tento rok oslavuje CORA GEO svoje 25. výročie.

Zákazníci si vypočuli viaceré zaujímavé odborné témy v dvoch sekciách. Zástupcovia samosprávy sa dozvedeli ako môže komplexné a previazané riešenie jednotlivých agiend mesta efektívne ovplyvniť koncepciu smart city. Získali nový rozmer pohľadu na prácu s dátami v CG ISS, ale aj informácie o on-line prístupe k údajom z mobilnej aplikácie pre mestských policajtov.

V sekcii pre priemysel odzneli témy objasňujúce nové možnosti spracovania a integrácie dát zákazníckeho informačného systému. Okrem iného sa účastníci dozvedeli ako efektívne spracovávať dáta pomocou mobilnej aplikácie CG mobile DIS, ako dokumenty nielen čítať, ale ich aj vytvárať a prijímať rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú procesy a chod firiem.

Novinkou v našom portfóliu je riešenie pre oblasť technológie vody – CG STEVO.  Hostia sa mali možnosť inšpirovať, ako zabezpečiť legislatívne povinnosti a súčasne realizovať evidenciu vodných zdrojov (ich výdatnosti a odberov), čistiarní odpadových vôd (ich prevádzkových údajov) a vzoriek chemických rozborov vôd.

Pridanou hodnotnou odbornej časti konferencie boli aj prezentácie praktických skúseností našich zákazníkov pri každodennej práci s informačnými systémami.

 

Na konferencii CGIT vystúpili aj zástupcovia partnerských spoločností SLOVANET, Tayllorcox, MIM, TRIFID CONSULT, CDP, SOMI Systems.

Súčasťou stretnutia bol aj kultúrno-spoločenský galavečer spojený s odovzdávaním zákazníckych ocenení.

Ďakujeme za Vašu účasť a pozitívne ohlasy.