CG HELPDESK HOTLINE

Súťaž Zlatý Erb 2014

Súťaž Zlatý Erb 2014
14. novembra 2014 pavololeksak

Súťaž ZlatýErb.sk každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska spoločne s občianskym združením eSlovensko. Už 11. ročník v poradí sa uskutočnil aj vďaka podpore spoločnosti CORA GEO.

Vyhlásenie výsledkov tejto prestížnej súťaže samospráv Slovenska sa uskutočnilo 12. Novembra 2014 v rámci medzinárodného kongresu ITAPA 2014. Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí, všeobecne verejnosti.

V ročníku 2014 sa súťaže zúčastnilo 81 samospráv. Ceny ZlatýErb.sk boli udeľované v troch hlavných kategóriách: Najlepšia stránka obcí, Najlepšia stránka miest a mestských častí a Najlepšia stránka samosprávneho kraja. Víťazmi týchto kategórií sa stali stránky obce Ľubica, mesta Bratislava a Prešovského samosprávneho kraja, ktorý obhájil prvenstvo z minulého roka. Hlavnú cenu súťaže eSlovensko GrandPrix ZlatyErb.sk 2014, spolu s nomináciou na medzinárodnú súťaž do Hradca Králové o EuroCrest Award, získala stránka hlavného mesta Bratislava, ktorá sa po ročnej pauze vrátila na špicu, keď dosiahla najvyššie hodnotenie vo všetkých kategóriách.

Špeciálne ceny boli udeľované v kategóriách: Najlepšia elektronická služba samospráv za integráciu, zdieľanie a spoluprácu inštitúcií, projektov a webových aplikácií na centrálnom portáli, ktorú získala stránka mesta Prešov. Táto cena nás obzvlášť potešila, keďže tvorcom portálu egov.presov.sk je CORA GEO.

Cenu za Najlepšiu bezbariérovú stránku samospráv udelila Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska stránke mesta Trnava.
Cenu pre osobnosť za mimoriadny prínos v oblasti informatizácie slovenských samospráv si dlhoročnou prácou zaslúžil Marián Minarovič, generálny sekretár Únie miest Slovenska.

Všetkým ocenením blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy pri informatizácii slovenských samospráv.

Prebraté a upravené na základe tlačovej správy Zlatý Erb.sk

0 Comments

Leave a reply