CG HELPDESK HOTLINE

Nové názvy modulov

Nové názvy modulov
16. júla 2015 pavololeksak

Zmeny v portfóliu produktov

Zákazníkom prinášame rozšírenie modulov Informačného systému samosprávy a s tým súvisiace ich premenovanie. S účinnosťou od 01.07.2015 modul Sťažnosti a petície nesie názov eDemokracia a modul Uznesenia a nariadenia sa premenováva na Mestské zastupiteľstvo (modul je súčasťou obchodného modelu CG DISS).

Okrem zmeny názvu modulov dochádza aj k rozšíreniu funkčnosti a agendy, ktorú moduly riešia. Predmetné rozšírenie je popísané v príručkách k aktuálnej verzii 01.15.02.
Najrozsiahlejšie zmeny sa týkajú modulu Mestské zastupiteľstvo. Doplnené boli viaceré formuláre, číselníky a tlačové zostavy.

0 Comments

Leave a reply