CG HELPDESK HOTLINE

Listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu

Listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu
4. decembra 2018 pavololeksak

Patríte medzi mestá, ktoré vyhotovujú rozhodnutia výlučne ako elektronický úradný dokument, autorizujú a doručujú ho podľa zákona o e-Governmente? Napriek tomu potrebujete doručiť rozhodnutie právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá nemá aktivovanú elektronickú schránku?

Práve Vám ponúkame dopracovanie aplikácie CG DISS o funkčnosť zabezpečujúcu vyhotovenie písomného rozhodnutia vrátane príloh a doložky o autorizácii z pôvodného elektronického rozhodnutia. Zamestnanec mesta vyplní označenie autorizovaných a neautorizovaných strán vzniknutého listinného rovnopisu, následne generuje doložku o autorizácii s údajmi o elektronickom úradnom dokumente a o jeho autorizácii. Spomínané dopracovanie spĺňa legislatívne náležitosti vyhlášky č. 85/2018 Z. z., ktorou sa definujú jednotné pravidlá na vyhotovovanie listinných rovnopisov.

Potrebujete viac informácií o listinnom rovnopise zo systému CG DISS? Kontaktujte nás.