CG HELPDESK HOTLINE

Čo chystáme pre zákazníkov

Čo chystáme pre zákazníkov
23. februára 2015 pavololeksak

Aj tento rok pre zákazníkov zo segmentu mestských a obecných úradov pripravujeme metodické stretnutia zamerané na novinky našich softvérových riešení a prezentácie funkčností jednotlivých modulov.

Aktuálna novinka, on-line aplikácia CG mobileOdpočty, určená pre vodárenských pracovníkov, ale aj mobilné riešenia CG mobilePTIS a CG mobileGIS budú nosnými témami kontrolného dňa určeného pre správcov inžinierskych sietí a priemyselné podniky.

Plánujeme tiež diskusné rokovania so zameraním na podnety zákazníkov a aktuálne témy týkajúce sa informačných riešení.

V roku 2015 nebudú chýbať ani vzdelávacie činnosti formou školení pre používateľov našich systémov s cieľom zefektívniť ich každodennú prácu so softvérovými aplikáciami od nás.

Pozrite si plán školení a metodických dní na CG HelpDesk.

0 Comments

Leave a reply