CG HELPDESK HOTLINE

Kežmarku, „rodnému mestu“ CORA GEO, sme pomohli s digitalizáciou a zjednotením účtovníctva mesta

Kežmarku, „rodnému mestu“ CORA GEO, sme pomohli s digitalizáciou a zjednotením účtovníctva mesta
7. marca 2016 pavololeksak

 

Teší nás, že s našou podporou sa mesto Kežmarok zaradilo medzi digitálne mestá tretieho tisícročia. Pilotný projekt digitalizácie verejnej správy, optickej siete a aplikácie jednotnej ekonomiky bol oficiálne spustený 1.3.2016. Prostredníctvom pripojenia do Informačného systému samosprávy (CG ISS) môžu zamestnanci úradu, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta získať množstvo aktuálnych údajov potrebných na vybavenie administratívnych činností. Efektívnosť spočíva v úspore času, nákladov, znížení papierovej evidencie a zjednodušení práce. Prepojenosť systému umožňuje kedykoľvek a kdekoľvek získať informácie či už o stavebnom úrade, mestskej polícii, školách, ale aj o rôznych zariadeniach na území mesta.

Odteraz účtovný systém umožňuje viesť jednotnú metodiku vedenia účtovníctva, rozpočtovníctva, ale aj ukladať presné a úplné dáta v jednotnej štruktúre. Softvérové riešenie súčasne ponúka manažmentu získať kontrolu nad finančnými tokmi mesta vrátane jeho organizácií, ako aj dostatok údajov pre správne finančné rozhodnutie.

Máte záujem, aby sa aj Vaše mesto zaradilo medzi moderné mestá tretieho tisícročia? Kontaktujte nás.

0 Comments

Leave a reply