CG HELPDESK HOTLINE

Séria jesenných pracovných stretnutí

Séria jesenných pracovných stretnutí
4. novembra 2011 pavololeksak

Na jeseň tohto roku naša spoločnosť pripravila pre používateľov systémov z oblasti priemyslu sériu Workshopov.

Prvý z nich, workshop o geografických informačných systémoch, sa uskutočnil 29.-30. septembra 2011. Aký je stav a čo prinesie budúcnosť v oblasti geografických IS na platforme LIDS7? To všetko a ešte o niečo viac sa dozvedeli účastníci dvojdňového pracovného stretnutia v príjemnom prostredí Demänovskej doliny.

Druhé pracovné stretnutie, venované tvorbe plánov rozvoja a obnovy, sa uskutočnilo v priestoroch popradskej pobočky našej spoločnosti. Systém CG PRaO, ktorý už reálne podporuje ako proces investičného plánovania, tak aj tvorbu plánov obnovy v súlade s vyhláškou č. 262/2010, neustále nadobúda nové vlastnosti, funkcie a integrácie. Jeho používatelia a tvorcovia diskutovali nielen o systéme CG PRaO, ale aj všeobecne o problematike plánovania investícií a rozvoja 18. októbra 2011 počas jednodňového stretnutia.

Témou posledného jesenného stretnutia bola oblasť registratúry a správy dokumentov, ktorú efektívne zabezpečuje systém CG DIS. Používatelia zo segmentu priemyslu a sieťových odvetví boli počas jednodňového stretnutia v Poprade oboznámení s aktuálnymi legislatívnymi zmenami (podľa vyhlášky č. 41/2011, ktorá novelizuje zák. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach) a ich vplyvom na funkčnosť a procesné návyky pri práci s programom. Rovnako ako pri predošlých stretnutiach, účastníci diskutovali o návrhoch na úpravu vlastností a ďalšie progresívne inovácie riešenia CG DIS.

0 Comments

Leave a reply