CG HELPDESK HOTLINE

Efektívne riadenie parkovacej politiky mesta

Efektívne riadenie parkovacej politiky mesta
30. júla 2021 pavololeksak
Riadenie parkovacej politiky mesta

Potrebujete sprehľadniť platené parkovanie vo Vašom meste? Nový portál CG DataMesta – Parkovacia politika, zabezpečuje, riadi a podporuje procesy agendy parkovacej politiky v súlade so všeobecne záväzným nariadením (VZN) mesta. Tento komplexný informačný systém slúži na riadenie platieb a kontroly plateného parkovania.

Systém rieši celý životný cyklus parkovacích kariet od žiadosti o vydanie až po zrušenie parkovacej karty, vrátane rôznych súvisiacich činností. Umožňuje flexibilnú a dynamickú konfiguráciu typov a druhov parkovacích kariet, vytváranie parkovacích zón a definovanie podmienok  získania parkovacej karty. Okrem iného poskytuje aj podklady na realizáciu úhrady, obsahuje nástroje na efektívnu kontrolu dodržiavania zavedenej parkovacej politiky.

Výhodou je prepojenie na informačný systém mesta, mobilnú aplikáciu MAMP, či webový portál riadiaci prístup k manažérskym prehľadom s využitím Business intelligence.

Patríte medzi mestá, ktoré majú parkovanie riešené inou dodávateľskou spoločnosťou? Práve Vám ponúkame parkovací konektor, ktorý slúži na prepojenie a získavanie dát od danej dodávateľskej firmy so zobrazením v informačnom systéme mesta.

Máte viac otázok ohľadne parkovacej politiky. Kontaktujte nás.