CG HELPDESK HOTLINE

Pripravujeme metodické stretnutie „KD CG VGIS“

Pripravujeme metodické stretnutie „KD CG VGIS“
24. augusta 2015 pavololeksak

Vážení zákazníci,

v polovici mesiaca október sa uskutoční v Kolibe Josu v Zuberci metodické stretnutie „KD CG VGIS“ pre vodárenských pracovníkov.
Hlavným cieľom je účastníkom počas dvojdňového podujatia prezentovať novinky geografického informačného systému, ako aj aktuálne informácie o možnostiach využitia údajov z CG VGIS.
Súčasťou bezplatného metodického dňa budú aj prezentácie funkčností jednotlivých modulov.
Plánujeme tiež diskusné rokovania so zameraním na podnety zákazníkov a aktuálne témy týkajúce sa geografického informačného systému.

V prípade, ak máte záujem zúčastniť sa predmetného stretnutia, rezervujte si termín.

0 Comments

Leave a reply