CG HELPDESK HOTLINE

Konferencia CGIT 2014

Konferencia CGIT 2014
28. apríla 2014 pavololeksak

Rok 2014 predurčuje v živote našej spoločnosti dva zaujímavé okamihy: okrúhle 20. výročie založenia spoločnosti a zároveň 14. ročník konferencie CGIT. Plody príbehu, ktorý sa započal v roku 1994 a postupne vybudoval viac ako systém, sme účastníkom prezentovali 29. – 30. mája 2014 v priestoroch Hotel Partizán na Táľoch.

Počas prvého dňa konferencie odznelo niekoľko inšpiratívnych prezentácií z oblasti priemyselných podnikov a samosprávy.

Čo pred 20 rokmi nikto netušil – Jozef Čongva, CORA GEO
Za 20 rokov sa zmenilo množstvo vecí, ktoré ovplyvnili aj naše riešenia. V úvode prvého dňa konferencie Jozef Čongva vysvetlil čo, prečo a ako robíme, čo máme staré, čo máme nové a kam naše riešenia smerujú.

V samospráve je vždy čo riešiť – Marian Pavuk, CORA GEO
Marian Pavuk predstavil prierez produktovej rady a ukázal víziu toho, kam by sa mali jednotlivé produkty uberať a čo nové by mala budúcnosť priniesť.

Správa objektov a (nielen) vyhradených zariadení, CORA GEO
V čase dostupných technológií by bolo hriechom nevyužívať možnosti jednotnej databázy dostupnej online pre tých, ktorých sa to týka. Najmä, keď tato databáza údajov je prepojená na existujúce ekonomické, geografické a prevádzkovo-technické systémy. Že to zásadne zjednodušuje každodenné úkony, týkajúce sa obchodných a právnych prípadov a mnoho viac, sa dozvedeli účastníci workshopu pre priemysel.

Dáta sú Vaše najväčšie aktívum, CORA GEO
My tvoríme systém, Vy – naši zákazníci, dáta. To bolo nosné motto tejto prezentácie. Prečo dátam venujeme pozornosť, odkiaľ a ako prichádzajú, čo sa s nimi dá robiť, ako ich vyťažiť a následne výhodne použiť, sme zodpovedali v tomto poobedňajšom workshope.

Fungujúci GIS. Ako nato? – Ing. Monika Urbanová, Geotronics Slovakia
Dobre fungujúci GIS treba dlho budovať a to dnes bez presného GPS merania už nie je možné. Účastníci konferencie sa z prezentácie dozvedeli ako zabezpečiť, aby GPS prístroj obsahoval už existujúce GIS dáta a naopak: aby namerané dáta bez zbytočnej prácnosti putovali do ostrej GIS databázy.

LIDS7: nová generácia GIS – Mgr. Vít Vašek, Asseco CE
Pán Vašek z Asseco CE popísal najnovšiu funkcionalitu LIDS rady 7.3.4. Zameral sa o.i. aj na rozšírené možnosti práce s obľúbenými SHP súbormi, ktoré v súčasnosti stále dominujú na poli výmenných GIS formátov. Aktuálnu predstavu o použitej grafike prvkov nám zase sprostredkoval živý náhľad symbológie v legende. Nemenej zaujímavé boli aj informácie týkajúce sa priestorových analýz prvkov zameraných na obalové, resp. ochranné zóny generované k objektom. Odlišný pohľad na možnosti pri správe a menežovaní GIS formulárov nám poskytnú tzv. voľné formuláre, bežne používané napr. pri technickej evidencii. Záverom ukázal, ako sa dá spojiť komplexné a jednoduché: obľúbený LIDS Browser prešiel rozsiahlymi zmenami a v porovnaní s prvou verziou môžeme hovoriť o novej generácii, ktorá poskytuje používateľom vysoký štandard pri práci s GISom a zároveň dodržiava podmienky kladené na jednoduchosť ovládania.

Bentley Utilities – Ing. Ondřej Patočka a Mgr. Miroslav Maťaš, Bentley
Najnovším trendom sú systémy pre preventívnu správu a zaistenie nepretržitej prevádzky siete – tzv. Asset Performance Management. Príspevok z dielne Bentley predviedol prehľad hlavných rešení určených pre vlastníkov a prevádzkovateľov prenosových a distribučných sietí.

Hovorme o Cloude – Martin Andel, Slovanet
S účastníkmi sme hovorili o virtualizačnej platforme cloud:LINK, virtuálnych serveroch a aplikáciach, privátnych, verejných a hybridných cloudoch. Nechýbali ani živé ukážky riešenií.

Môžu byť trendy aj lokálne podniky, či miestne samosprávy? – Lukáš Okál, Microsoft
Myslíte si, že udávať trendy je výlučne výsadou veľkých spoločností? Na svetových, ale aj slovenských príkladoch učastníkom pán Okál dokázal, že tento mýtus je už dávno prekonaný.

DELL PowerEdge VRTX s produktami Microsoft Windows Server – dátové centrum pod stolom – Ing. Stanislav Orth, Dell
Témou prezentácie bol systém konvergovanej infraštruktúry Dell PowerEdge VRTX, ktorý prináša výhody moderných technológií, ako je cloud, virtualizácia a škálovateľnosť do prostredia firiem a firemných pobočiek, ktoré sú citlivé najmä na výšku a návratnosť investícií a jednoduché spravovanie ich IT systémov.

0 Comments

Leave a reply