CG HELPDESK HOTLINE

PF 2015

PF 2015
19. februára 2014 pavololeksak

Vážení zákazníci, obchodní partneri a sympatizanti,

aj v mene našej spoločnosti Vám všetkým ďakujem za doterajšiu dôveru a spoluprácu. Podarilo sa nám spolu tento rok urobiť veľa prínosných a úspešných krokov. Pevne verím, že na tieto úspechy a spoluprácu nadviažeme aj v nastavajúcom roku.

Na záver roka 2014 Vám želám, aby ste vianočné sviatky strávili v radosti, pokoji, porozumení a nový rok 2015 nech Vám prinesie mnoho úspechov, optimizmus a vieru v lepšiu budúcnosť.

Martin Valluš, generálny riaditeľ, CORA GEO, s.r.o

0 Comments

Leave a reply