CG HELPDESK HOTLINE

Jesenné stretnutia so zákazníkmi

Jesenné stretnutia so zákazníkmi
30. októbra 2014 pavololeksak

V jesenných mesiacoch sme pre používateľov našich systémov pripravili niekoľko školení, metodických a kontrolných dní.

Prvé dva sa súbežne uskutočnili 16.-17. októbra 2014. Informatici a správcovia systémov mestských a obecných úradov sa stretli na Metodických dňoch informatikov v hoteli Družba v Jasnej. Po oboznámení účastníkov s uskutočnenými a pripravovanými zmenami v oblasti vývoja a implementácie produktov a služieb, zástupcovia CORA GEO odprezentovali nové vlastnosti riešení pre samosprávu. Poobedňajšia časť sa niesla v znamení diskusií, výmeny informácii a skúseností medzi zúčastnenými.

V tom čase podobnými bodmi prešli počas Metodického a kontrolného dňa CG VGIS účastníci zo segmentu vodárenských spoločností, ktorý sa uskutočnil v hoteli Country Saloon v Belej. Viac než 40 účastníkov pracovného stretnutia sme oboznámili s novinkami a zmenami v systéme CG VGIS. Najviac ich však zaujali novinky z oblasti mobilných riešení pre vodárenské spoločnosti. V popoludňajšej časti sme vyhodnotili požiadavky jednotlivých používateľov a navrhli kroky ich riešenia.

Metodický deň stavebných úradov miestnych samospráv používajúcich naše riešenie sa uskutočnilo 23.-24. 10. 2014 v hoteli Impozant vo Valčianskej doline. Účastníkom tohto výnimočného pracovného stretnutia predstavili svoje skúsenosti s prácou v module Stavebné činnosti aj ich kolegovia z iných Stavebných úradov. Zástupcovia našej spoločnosti prezentovali novinky v module, vypočuli a prediskutovali tiež požiadavky na zmeny od jeho používateľov.

Posledné tohtoročné stretnutie sa uskutoční v polovici novembra v prekrásnom prostredí Nízkych Tatier v Jasnej. Určené je pre používateľov systému CG DIS (Document Management System a správa registratúry). Záujemcovia sa môžu tešiť na prínosné odborné témy a možnosť prediskutovať svoje požiadavky priamo s tvorcami tohto systému.

0 Comments

Leave a reply