CG HELPDESK HOTLINE

Dokonalý prehľad o optickej sieti

Dokonalý prehľad o optickej sieti
22. apríla 2015 pavololeksak

Prinášame Vám nové riešenie zaoberajúce sa výstavbou a prevádzkou optických a metalických sietí, prípadne súvisiacich základňových staníc mobilných operátorov. Šikovná aplikácia je rozšírením geografického informačného systému CG PGIS.

Riešenie je možné prevádzkovať samostatne alebo ako nadstavbu nad CAD systémom. Pomocou paliet nástrojov konštrukčného menu umožňuje vytvárať a udržiavať mapové dielo GIS, evidovať technické údaje GIS objektov a napájať technickú a projektovú dokumentáciu, ktorá bola vytvorená počas procesu výstavby. Pomáha pri priestorovej analýze vybudovaných objektov, tvorbe investičných zámerov a súvisiacich kalkulácií, zapracovávaní grafických podkladov od externých dodávateľov. Umožňuje prostredníctvom smartfónov a tabletov zapisovať poznámky (tzv. redlining) k priebežnej údržbe objektov, a tak podporiť evidenciu technicko-prevádzkových údajov v GIS databáze.

0 Comments

Leave a reply