CG HELPDESK HOTLINE

Opäť pripravujeme vzdelávacie aktivity pre zákazníkov

Opäť pripravujeme vzdelávacie aktivity pre zákazníkov
22. februára 2017 pavololeksak

Aj počas tohto roku Vám ponúkame viaceré školenia a metodické dni zamerané na novinky v informačných systémoch.

Pre vodárenských pracovníkov plánujeme okrem iného aj prezentácie aktuálnych funkcií v produktovom portfóliu. Nebudú chýbať ani informácie pre správcov inžinierskych sietí a priemyselných podnikov, ako využiť mobilné aplikácie na zefektívnenie každodenných pracovných postupov.

Zákazníci zo segmentu mestských a obecných úradov sa dozvedia, aké dopracovania na zabezpečenie elektronizácie pribudli v softvérových riešeniach. Môžu sa tešiť na nové moduly a podporné procesy, či užitočné prepojenia v systémoch.

Súčasťou školení budú aj diskusné rokovania so zameraním na podnety zákazníkov a samozrejme vzájomná výmena rád, skúseností a názorov medzi účastníkmi.

Ak máte záujem o účasť na seminári pozrite si plán školení a metodických dní na CG HelpDesk.

0 Comments

Leave a reply