CG HELPDESK HOTLINE

Mobilné spracovávanie údajov

Mobilné spracovávanie údajov
6. augusta 2012 pavololeksak

Technológie v súčasnosti umožňujú prácu s prevádzkovo-technickými i geografickými údajmi priamo v teréne.

Dopyt po zjednodušení evidencií pri zadávaní i vyhodnocovaní činností, nás viedol k vývoju a implementácii riešenia na získavanie informácií z miesta ich vzniku a automatizovaný export do produkčnej databázy v sídle spoločnosti, bez použitia papiera.

Aplikácia CG PTIS4PDA do mobilných zariadení PDA umožňuje vyhodnocovanie pracovných príkazov v akomkoľvek čase, na akomkoľvek mieste. Je navrhnutá tak, aby uľahčovala prístup a zjednodušovala terénnym pracovníkom vyhodnocovanie pracovných príkazov, po vykonaní určených činností. Technickí pracovníci spoločností na správu sietí majú takto na dosah ruky možnosť v teréne reagovať na vzniknuté situácie a rôzne požiadavky, ktoré sa týkajú práce na objektoch siete. Zároveň sa takto odstraňujú nepresnosti a chyby pri dodatočnom offline zadávaní údajov, ktoré kvalitatívne znižujú štatistické výstupy pre vedúcich pracovníkov. Tí následne môžu v prostredí CG PTIS sledovať prehľady o vykonaných činnostiach a analyzovať ich.
Viac sa aj o tejto jedinečnej aplikácii dozviete na podstránke venovanej systému CG PTIS.

Mobilný GIS predstavuje ďalšiu formu prezentácie a využitie údajov geografického, prevádzkovo-technického a zákazníckeho informačného systému založenú na mobilných a WEB technológiách. Ich význam rastie najmä pri plnení si pracovných povinností tých pracovníkov, ktorí veľkú časť svojej práce strávia v teréne. Okrem zobrazovania vektorových priestorových údajov, informácií o objektoch v teréne, popisných informácií, prehliadania pripojených detailov, umožňujú aj tvorbu korekcií (redline), meranie polohy a lokalizáciu sieťových prvkov. Samozrejmosťou je synchronizácia mobilných zariadení s PC. Táto webová aplikácia je vďaka inovácii technológie LIDS7 spoľahlivým a informáciami nabitým partnerom v teréne.

Modul Mestská polícia je prvým modulom systému CG ISS, ktorý umožňuje prácu s informačným systémom aj mimo pracovisko. Príslušníci mestskej polície určite patria k skupine pracovníkov, ktorí veľkú časť pracovného času strávia v teréne a mobilné zariadenia budú v budúcnosti štandardnou súčasťou ich technického vybavenia.
Pomocou prepojenia so systémom Memphis sme pre našich zákazníkov pripravili novú funkčnosť v module Mestská polícia. Tá umožňuje prostredníctvom mobilných zariadení online lustrovať osoby a priestupkovú agendu zo systému CG ISS. Slúži na evidenciu priestupkov občanov a s nimi súvisiacich služobných úkonov, priebehu služby priamo na mieste.

Ak máte ďalšie otázky alebo by ste sa o mobilných riešeniach chceli dozvedieť viac, pokojne nás kontaktujte.

0 Comments

Leave a reply