CG HELPDESK HOTLINE

Máme pre Vás vzdelávacie aktivity – v rovnakom termíne, pre dva rôzne segmenty

Máme pre Vás vzdelávacie aktivity – v rovnakom termíne, pre dva rôzne segmenty
30. marca 2017 pavololeksak

Vodárenským pracovníkom ponúkame metodický deň zameraný na aktuálne novinky v geografickom informačnom systéme CG VGIS a v LIDS 7.4.0. Nebudú chýbať ani ukážky prepojení vybraných špecifických ukazovateľov z externých meraní dispečingov od rôznych dodávateľských subjektov. Počas seminára získate informácie aj o zmenách v mobilnej aplikácii CG mobileGIS. Súčasťou stretnutia bude aj diskusné rokovanie so zameraním na podnety zákazníkov a aktuálne témy týkajúce sa CG VGIS.

Pre správcov softvérových riešení na mestských úradoch pripravujeme Metodický deň informatikov. Počas dvojdňovej vzdelávacej aktivity získate prehľad o tom, čo potrebujete zo strany mesta zabezpečiť, aby ste efektívne a v súlade s platnou legislatívou zrealizovali elektronickú komunikáciu s občanmi, podnikateľmi a inými inštitúciami. Dozviete sa o podporných procesoch na zabezpečenie elektronických služieb, ale aj o užitočných prepojeniach v systémoch. Nebudú chýbať ani informácie o novinkách v portfóliu produktov pre samosprávu. Užitočnou bude aj výmena skúsenosti medzi účastníkmi.