CG HELPDESK HOTLINE

CORA GEO pomáha slovenským mestám v publikácií dát

CORA GEO pomáha slovenským mestám v publikácií dát
16. decembra 2016 pavololeksak

Prvenstvo v hodnotení zverejňovaných údajov, spôsobu a otvorenosti vo vzťahu k verejnosti za rok 2016 obhájilo mesto Prešov. Podľa nezávislých odborníkov zo spoločnosti Clevermaps hodnotiacich 28 najväčších slovenských miest, využíva Open Data katalóg, ktorý je prevádzkovaný na našej platforme CG eGOV. Ako druhé sa v rebríčku umiestnilo mesto Levice, ktoré je nováčikom v publikácii otvorených údajov občanom mesta.

Výnimočnosť údajového katalógu spočíva vo využití dát, ktoré zamestnanci úradu vytvoria v rámci svojej agendy prácou v internom informačním systéme CG ISS. Podmienkou je, aby údaje boli publikovateľné pre ďalšie spracovanie a využitie v čitateľnom formáte, napríklad excel, word, pdf, html, csv, xml. Oceniteľnými pre Mesto Prešov a Levice je zverejňovanie dátových setov (množiny údajov) v katalógu data.gov.sk, prevádzkovaného Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby s cieľom vytvoriť centrálne úložisko open dát s možnosťou ich vyhľadávania, filtrovania a sťahovania. Ktorékoľvek mesto, ktoré využíva webovú aplikáciu CG eGOV sa môže zapojiť a zverejniť informácie občanom prostredníctvom open data katalógu.

Celú analýzu spoločnosti Clevermaps si môžete pozrieť tu.

0 Comments

Leave a reply