CG HELPDESK HOTLINE

CG mobilePTIS, verzia majster

CG mobilePTIS, verzia majster
25. júna 2015 pavololeksak

Komfortná aplikácia do terénu.

Mobilná aplikácia CG PTIS – Majster je špeciálne vyvinutá pre potreby riadiacich pracovníkov vodárenskej spoločnosti, majstrov. S tabletom v ruke získajú jednoducho a rýchlo kontrolu pri správe a organizovaní zamestnancov, i stave evidencií informačného systému PTIS.

Potrebujete zefektívniť procesy v organizácii a zjednodušiť administratívnu náročnosť pracovníkov v teréne? Pomocou efektívneho užívateľského prostredia získate prístup k údajom a správe prevádzkových udalostí – havárie, odstávky a prevádzkové udalosti. Stačí zaevidovať a kategorizovať „Udalosť“ v okamihu kedy vznikla a aplikácia sa postará o ďalší jej priebeh. V prípade, ak ide o poruchu, automaticky sa vytvára v systéme. Prepojením verzie na CG mobileGIS je možné poruchu lokalizovať v interaktívnej mape a zadať jej symbol do GISu.

Výhodou je, že systém za Vás pri riešení „Udalosti“ vždy generuje „Hlásenku“, pri ktorej súčasne vzniká aj „Pracovný príkaz“. Týmto aplikácia odstraňuje duplicitnú prácu a zároveň znižuje náklady na papierovú evidenciu, príkazy, prípadne mapy.
Užívateľ ocení podradené formuláre v pracovnom príkaze, ktoré umožňujú plánovanie pracovného dňa, zadávanie činností, bližšiu špecifikáciu lokalizácie, použitých mechanizmov a pracovníkov v danom teréne.
Po vyhodnotení pracovných činností zamestnancom získava majster prostredníctvom „Výkonov na verifikáciu“ prehľadové údaje o vykonaných činnostiach a ich prípadné overenie, resp. editáciu.
Ďalšou funkciou verzie majster je možnosť spravovať a vyhodnocovať „Odstávky neplatičom“.

V prípade záujmu o aplikáciu, a ďalších možnostiach využitia nás kontaktujte.

0 Comments

Leave a reply