CG HELPDESK HOTLINE

Zaručená konverzia dokumentov, ľahko a bezpečne

Zaručená konverzia dokumentov, ľahko a bezpečne
27. júna 2017 pavololeksak

Pôsobíte v oblasti samosprávy a pracujete v registratúrnom systéme CG DISS? Radi by ste hladko zastrešili proces zaručenej konverzie dokumentov?

Účelom zaručenej konverzie v zmysle § 35 a nasledujúcich ustanovení zákona o e-Governmente je zabezpečiť možnosť prevodu dokumentov, na jednej strane z listinnej do elektronickej formy, na strane druhej z elektronickej do tlačenej podoby, ako aj jeho rôzne elektronické formáty. Takto vzniknutý dokument, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je osvedčovacia doložka má rovnaké právne účinky a je použiteľný na právne účely rovnako pôvodný dokument.

Aplikácia CG DISS Vám ponúka samostatnú evidenciu vyššie uvedených činností, pričom ukladá všetky potrebné údaje vo formáte .xml, pre budúci export do centrálneho riešenia. Ponúkame Vám šikovnú funkciu na vyplnenie osvedčovacej doložky, ktorá Vám automaticky predvyplní všetky informácie, ktoré je možné zistiť z elektronickej podoby dokumentu. Stačí, iba osvedčovaciu doložku vytlačiť do formátu .pdf a podpísať zaručeným podpisom s mandátnym certifikátom. V prípade, že ste už integrovaný na Ústredný portál verejnej správy, je možné elektronický dokument podpísať aj kvalifikovaným systémovým certifikátom.

Potrebujete viac informácii o elektronickej konverzii? Kontaktujte nás.