CG HELPDESK HOTLINE

Metodické dni informatikov

Metodické dni informatikov
5. mája 2011 pavololeksak

V dňoch 14. – 15. apríla v Nitre a 28. – 29. apríla 2011 v Poprade pripravila naša spoločnosť pre informatikov v samospráve „Metodické dni informatikov“ (MDI).

Cieľom pravidelných dvojdňových stretnutí informatikov – používateľov softvérových riešení spoločnosti CORA GEO  je informovať účastníkov o realizovaných a plánovaných aktivitách v oblasti vývoja a implementácie jednotlivých produktov a služieb. Súčasťou stretnutí je okrem odborného programu aj otvorená diskusia za účelom vzájomnej výmeny informácií a skúsenosti medzi zákazníkmi navzájom a riešiteľom.

0 Comments

Leave a reply