CG HELPDESK HOTLINE

Tlač očakávanej skutočnosti z CG ISS

Tlač očakávanej skutočnosti z CG ISS
26. septembra 2017 pavololeksak

V termíne od 02.10. do 13.10.2017 sa uskutoční jednorazový zber očakávanej skutočnosti plnenia rozpočtu k 31.12.2017 prostredníctvom centrálneho Rozpočtového informačného systému – RISSAM. V tejto súvislosti je zo strany mesta potrebné do modulu RISSAM  manuálne zapísať údaje očakávanej skutočnosti za hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie k dátumu 31.12.2017.

Ponúkame Vám možnosť údaje o očakávanej skutočnosti rozpočtu vytlačiť priamo z Informačného systému samosprávy. Toto je možné prostredníctvom dopracovanej tlačovej zostavy „Rozpočet – generátor zostáv“, ktorá je súčasťou modulu Rozpočet v CG ISS.