CG HELPDESK HOTLINE

Jednoduché a rýchle zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv

Uvažujete nad tým, ako najkomfortnejšie a najjednoduchšie vybaviť novú zákonnú povinnosť týkajúcu sa zverejňovania zmlúv v Centrálnom registri zmlúv (CRZ)? Ako odľahčiť Vašich zamestnancov od nových povinností vyplývajúcich z úpravy zákona o č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám?

Jednoduché a rýchle zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv
9. marca 2022 pavololeksak

 

Uvažujete nad tým, ako najkomfortnejšie a najjednoduchšie vybaviť novú zákonnú povinnosť týkajúcu sa zverejňovania zmlúv v Centrálnom registri zmlúv (CRZ)? Ako odľahčiť Vašich zamestnancov od nových povinností vyplývajúcich z úpravy zákona o č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám?

Práve Vám ponúkame šikovnú novinku, ktorá Vám umožní zadávať údaje do Informačného systému samosprávy iba jedenkrát a vyššie uvedenú zákonnú povinnosť si pohodlne splniť. Stačí, ak zamestnanec štandardne zaeviduje novú zmluvu v module Zmluvy a pomocou dopracovanej funkčnosti si zvolí možnosť, súčasne danú zmluvu zverejniť aj v Centrálnom registri zmlúv. Ak si predstavíte koľko zmlúv mesačne potrebujete pracne evidovať a manuálne zadávať do CRZ, veríme, že Vás táto funkčnosť osloví.

Máte záujem o toto efektívne prepojenie? Kontaktujte nás.