CG HELPDESK HOTLINE

CGIT 2013 – konferencia plná noviniek

CGIT 2013 – konferencia plná noviniek
27. júna 2013 pavololeksak

Nielen šikovným riešeniam do mobilov manažérov a prevádzkovým údajom v teréne sa venovali odborníci na 13. ročníku konferencie CGIT 2013, ktorá bola zameraná práve na „Smart“ a mobilné riešenia.
Počas dvoch dní (6.-7. júna 2013) odzneli v hoteli Partizán na Táľoch aj prednášky o ešte stále aktuálnej téme OPIS, geografických informačných systémoch do vrecka, spracovávaní údajov o investíciách a štandardoch kvality vôd a o ďalších možnostiach, ktoré prinášajú novinky z dielne CORA GEO.
Prednášky v dvoch samostatných sekciách si tento rok vypočulo vyše 150 zástupcov verejnej správy, vodárenských, teplárenských a priemyselných podnikov.
Súčasťou konferencie bol spoločenský večer, na ktorom bolo možné v neformálnej atmosfére diskutovať aj o témach, ktoré odzneli počas dňa, ale využiť aj na kultúrne a spoločenské vyžitie.

Partnermi konferencie boli spoločnosti Geotronics, Dell, Asbis, Asseco Central Europe, CPD Systems, ORACLE, Slovanet, Ness, AutoCont, ICZ, ktoré prispeli odbornými témami z oblastí ktorým sa venujú.

0 Comments

Leave a reply