CG HELPDESK HOTLINE

Významné ocenenia

Významné ocenenia
9. novembra 2012 pavololeksak

Ako po minulé roky, tak aj v roku 2012 súťažili spoločnosti a organizácie o cenu ITAPA. Do súťaže sa zapojili aj mesto Prešov a naša spoločnosť CORA GEO s projektom „Obojsmerná integrácia mestského informačného systému mesta Prešov a štátnych registrov“. Za tento projekt obsadila naša spoločnosť a mesto Prešov na slávnostnom galavečeri ITAPA 2. priečku v kategórii „Zlepšovanie procesov“. Medzinárodný kongres ITAPA 2012, na ktorom boli odovzdané ceny, sa konal 24. – 25. októbra 2012 v Bratislave.

Ďalším významným tohtoročným ocenením bola pre nás špeciálna cena v kategórii „Najlepšia elektronická služba samospráv“ v súťaži ZlatýErb.sk 2012. Cena bola udelená mestu Prešov za službu egov.presov.sk, ktorej tvorcom je CORA GEO.
Vyhlásenie výsledkov 9. ročníka súťaže ZlatyErb.sk 2012 sa uskutočnilo 25. októbra 2012 v Bratislave. Jej cieľom je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, výmenu skúseností, oceniť výnimočné projekty a snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie.

Pri príležitosti 20. výročia založenia Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej Republike, udelila asociácia na Odbornej konferencii APÚMS SR našej spoločnosti, ako jej stabilnému partnerovi, poďakovanie za podporu a spoluprácu.
CORA GEO aj touto cestou praje APÚMS SR veľa úspešných rokov a zdarné napĺňanie jej cieľov.

0 Comments

Leave a reply