CG HELPDESK HOTLINE

Nové riešenie pre oblasť technológie vody – CG STEVO

Nové riešenie pre oblasť technológie vody – CG STEVO
26. apríla 2019 pavololeksak

Potrebujete zabezpečiť výkazníctvo pre rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia a zároveň riešiť technologické procesy vo Vašej vodárenskej spoločnosti? Chcete maximálne využiť zdrojové údaje? Práve Vám ponúkame softvérovú aplikáciu z dielne CORA GEO pre technológiu vôd.

CG STEVO vychádza z potrieb vodárenských spoločností zabezpečiť legislatívne povinnosti a súčasne realizovať evidenciu vodných zdrojov (ich výdatnosti a odberov), čistiarní odpadových vôd (ich prevádzkových údajov) a vzoriek chemických rozborov vôd. Pridanou hodnotou je zhodnotenie už raz zadaných dát, vďaka prepojeniu s inými informačnými systémami. Podľa zvolených kritérií získajú zamestnanci vodárenskej spoločnosti informácie v prehľadnej tabuľkovej forme, tlačových zostavách, ale aj rôzne grafické výstupy.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.