CG HELPDESK HOTLINE

Máme pre Vás zaujímavé vzdelávacie aktivity

Máme pre Vás zaujímavé vzdelávacie aktivity
24. februára 2016 pavololeksak

Zákazníkom zo segmentu mestských a obecných úradov prinášame opäť kalendár vzdelávacích aktivít na rok 2016. Zahŕňa odborné školenia, metodické stretnutia a praktické ukážky našich riešení.
Aktuálne novinky a prezentácie funkčnosti aplikácií pre vodárenských pracovníkov, správcov inžinierskych sietí a priemyselné podniky budú nosnými témami kontrolných a metodických dní.

Tento rok bude výnimočný, po ročnej prestávke zákazníkom a obchodným partnerom opäť prinášame júnovú Konferenciu CGIT. Odborné stretnutie ponúka priestor na prezentáciu inovácii našich riešení, ukážky technologických noviniek a úspešných príkladov z praxe.

Súčasťou vzdelávacích aktivít budú aj diskusné rokovania so zameraním na podnety zákazníkov a aktuálne témy týkajúce sa informačných systémov.

Veríme, že plánované vzdelávacie činnosti inšpirujú účastníkov k využívaniu sofistikovaných aplikácií, ktoré skvalitňujú pracovné procesy a komunikáciu v organizácii.

Pozrite si plán školení a metodických dní na CG HelpDesk.

 

0 Comments

Leave a reply