CG HELPDESK HOTLINE

Mestské zastupiteľstvo – s prípravou Vám pomôže CG ISS

Mestské zastupiteľstvo – s prípravou Vám pomôže CG ISS
9. apríla 2020 pavololeksak
Mestské zastupiteľstvo

V aktuálnej dobe, vyžadujúcej minimalizovanie osobných kontaktov a zároveň zvýšenú potrebu operatívneho reagovania predstaviteľov miest na vzniknuté kritické situácie, sa IT riešenia javia  ako spoľahlivý pomocník. V portfóliu spoločnosti CORA GEO sa nachádza niekoľko overených možností ako komunikovať elektronicky, nielen v rámci úradu, poslaneckého zboru, ale aj s občanmi.

Samosprávy sú pripravené – niektoré o tom ani nevedeli

Využite modul Mestské zastupiteľstvo, ktorý používatelia riešenia CG ISS majú už teraz k dispozícii na svojich úradoch. Modul je časťou jadra CG ISS (nie je potrebné ho obstarať) a slúži na komplexnú evidenciu, administratívu a dokumentáciu súvisiacu s fungovaním a prácou mestskej rady a mestským zastupiteľstvom, resp. príslušnými komisiami alebo výbormi mestských častí.

Tvorba a tlač nevyhnutných dokumentov

V kombinácii s ostatnými agendovými modulmi sa Vám otvára možnosť tlače a generovania množstva dokumentov potrebných pri príprave, realizácii a zdokumentovaní  mestského zastupiteľstva, komisií a výborov.

Spracovanie hlasovania počas krízového obdobia

Bežne sa hlasovanie spracováva do evidencie a dokumentov z hlasovacích zariadení automatizovane.  Vo väzbe na novelu zákona schválenú 7. apríla 2020 v súvislosti s ochorením COVID-19 je už v súčasnosti možné v našom riešení mestského zastupiteľstva realizovať úplnú evidenciu a zverejňovanie návrhov uznesení a rozhodnutí, pripomienok občanov, pozmeňujúcich návrhov poslancov a výsledkov hlasovaní o jednotlivých návrhoch v prehľade za jednotlivých poslancov. Samozrejmosťou je následné zverejňovanie prijatých uznesení a návrhov na Vašom webovom sídle prostredníctvom aplikácie CG eGOV, ktorá už teraz zastrešuje všetky legislatívne povinnosti, ktoré sú spojené s povinným zverejňovaním.

Mestské zastupiteľstvo ONLINE

Verejná zóna CG eGOV poskytuje aktuálne informácie každému návštevníkovi. Neverejná a osobná dokumentácia je dostupná vo webovom prostredí CG eGOV až po prihlásení oprávnenej osoby do privátnej či poslaneckej zóny (špeciálny prístup len pre poslancov). Na jednom mieste tak všetci nájdu informácie a dokumenty zverejnené v súlade s aktuálne platnou legislatívou, ktoré sú automaticky synchronizované s vnútorným informačným systémom CG ISS.

 

Naše riešenia sú zároveň riešenia miest. To znamená, že licencie, dáta a hlavne prístup k dátam, je plne pod ich kontrolou – počas celej doby zmluvného vzťahu a aj po jeho skončení.

Potrebujte viac konkrétnych informácií?

Napíšte nám