CG HELPDESK HOTLINE

Vybrané podnikové dáta z GIS pre širokú verejnosť

Vybrané podnikové dáta z GIS pre širokú verejnosť
30. septembra 2013 pavololeksak

Do portfólia GIS produktov, ponúkaných našou spoločnosťou tento rok, pribudlo riešenie LIDS Browser. Je to webová aplikácia určená pre jednoduché a intuitívne publikovanie geografických dát evidovaných v internom GIS, ktoré je výhodné poskytnúť aj širokej verejnosti. Veľkou výhodou LIDS Browser-a je, že nevyžaduje od používateľov dodatočnú inštaláciu plug-inov pre internetové prehliadače.

Jednotlivé skupiny dát, evidovaných pomocou editačného klienta, sú navonok na portáli zobrazované ako samostatné vrstvy, ktoré je možné zapínať alebo vypínať. Samozrejme nechýba možnosť meniť ich poradie, pohyb po mape, zoomovanie a meracie funkcie.

Správcovi portálu je umožnené zvoliť rozsah publikovaných dát a nástrojov pre prácu s nimi. Má tiež možnosť sprístupnenia náhľadov na detaily, vrátane odkazov, príloh a podrobností jednotlivých publikovaných objektov. Celá správa portálu je centralizovaná.

Dáta zobrazené LIDS Browserom je možné priamo z portálu vytlačiť alebo exportovať v štandardizovaných formátoch.

Potrebujete tiež sprístupniť dáta z GIS verejnosti? Kontaktujte nás

0 Comments

Leave a reply