CG HELPDESK HOTLINE

Majetok spoločnosti pod palcom

Majetok spoločnosti pod palcom
8. novembra 2018 pavololeksak

Potrebujete mať prehľad o objektoch Vašej vodárenskej spoločnosti?

Práve Vám ponúkame nový modul Evidencia budov a ostatných stavebných objektov, ktorý je súčasťou  Prevádzkovo-technického informačného systému. Získate detailný obraz o objektoch a stavbách patriacich pod Vašu správu. Oceníte podrobné členenie na poschodia, miestnosti, až po vybavenie jednotlivých priestorov. Takýmto spôsobom môžete jednoducho a presne mať údaje,  napríklad o evidencii technického zariadenia v čerpacej stanici odpadových vôd, ale aj detailnejšie informácie o servisných kontrolách jednotlivého vybavenia čerpačky. To, a mnohé ďalšie funkcie dokáže zvládnuť spomínaný modul.

Chcete mať viac informácií o tejto šikovnej novinke? Kontaktujte nás.