CG HELPDESK HOTLINE

CG DIS získal osvedčenie

CG DIS získal osvedčenie
9. júla 2012 pavololeksak

Naše overené riešenia pre manažment dokumentov a správu registratúry sme v priebehu uplynulých mesiacov predložili a predstavili zodpovedným štátnym inštitúciám pre posúdenie zhody s platnou legislatívou.
Na základe ich preverenia boli Dokumentačný informačný systém samosprávy (CG DISS) a Dokumentačný informačný systém (CG DIS) vyhodnotené ako informačné systémy s vysokou úrovňou zhody s požiadavkami výnosu č. 525/2011 o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry.

Výsledky hodnotenia potvrdzujú, že softvérové riešenia z našej dielne ponúkajú organizáciám inovatívnych pomocníkov platných so súčasnou legislatívou. A to nielen zo segmentu samosprávy a priemyslu, ale aj iných oblastí.

0 Comments

Leave a reply