CG HELPDESK HOTLINE

Aj za pomoci CORA GEO informuje mesto Prešov najlepšie

Aj za pomoci CORA GEO informuje mesto Prešov najlepšie
25. januára 2016 pavololeksak

Mesto Prešov získalo prvenstvo v hodnotení zverejňovaných dát, spôsobu a otvorenosti vo vzťahu k verejnosti za rok 2015. Analýzu vykonali českí nezávislí odborníci zo spoločnosti Clevermaps a periodika Smart Cities, ktorí hodnotili 28 najväčších slovenských miest. Prešov v súčasnosti ako jediné mesto na Slovensku prevádzkuje Open Data katalóg, ktorého výnimočnosť spočíva v poskytnutí úplných množín dát vytváraných pri výkone činností z kompetencií miestnej samosprávy v internom informačnom systéme (CG ISS). Prešovský katalóg, prevádzkovaný na našej platforme CG eGOV, umožňuje podľa štandardov pre poskytovanie dát všetky formáty pre ich ďalšie využitie a strojové spracovanie.

Webovú aplikáciu CG eGOV využíva na transparentné informovanie občanov nielen mesto Prešov, ale aj iné slovenské mestá. V prehľadnej forme v nej obyvatelia nájdu nielen vždy aktuálne informácie v tabuľkovej forme, ale aj priestorové dáta. Občan napríklad pri evidencii stavieb ocení prepojenie systému na mapu, prípadne doplňujúcu fotografiu objektu. S riešením CG eGOV sa môže aj Vaše mesto zaradiť medzi top mestá Slovenska v otvorenosti a inteligentnom poskytovaní dát.

V prípade záujmu o túto šikovnú aplikáciu, nás kontaktujte.

0 Comments

Leave a reply